ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 55) 16 ก.ค. 63
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (อ่าน 254) 25 ก.พ. 63
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ค่าจ้างถ่ายเอกสารประเมินการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ปีการศ (อ่าน 268) 23 ม.ค. 63
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร (อ่าน 273) 20 ม.ค. 63
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา (อ่าน 241) 20 ม.ค. 63
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ค่าจ้างเหมารถตู้ (อ่าน 297) 03 ม.ค. 63
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (อ่าน 522) 09 ก.ค. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ซื้อของเล่นปฐมวัย (อ่าน 468) 26 มิ.ย. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ลงโฟมบอร์ดและป้ายไวนิล (อ่าน 482) 25 มิ.ย. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม (อ่าน 473) 25 มิ.ย. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 489) 25 มิ.ย. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 400) 30 พ.ค. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 417) 27 พ.ค. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 459) 22 พ.ค. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 529) 03 เม.ย. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 503) 20 ก.พ. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 499) 04 ม.ค. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 503) 04 ม.ค. 62
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 505) 21 ธ.ค. 61
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (อ่าน 650) 04 ต.ค. 61
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 592) 03 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อตลับหมึกและหมึกเติม (อ่าน 634) 03 ต.ค. 61
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดูแล ทุนการศึกษา ภูมิทายาท ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 643) 03 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องกรองน้้าดื่ม (อ่าน 637) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อพัดลมแมงปอ (อ่าน 596) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (อ่าน 591) 24 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห้องเรียนสีเขียว (อ่าน 564) 19 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 562) 18 ก.ย. 61
แจ้งคุณครูดาวน์โหลด หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ได้ที่ เมนูหลักสูตรโรงเรียน ด้านซ้ายมือ ของหน้ (อ่าน 652) 05 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างถึง)การจัดซื้อวัสดุการศึกษาห (อ่าน 461) 22 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างถึง)การจัดซื้อวัสดุการศึกษาเ (อ่าน 863) 25 ก.ย. 60
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1046) 09 ส.ค. 59
แบบติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศภายในของโรงเรียน (อ่าน 2033) 10 เม.ย. 59
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านสามารถโหลดคู่มือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ได้แล้วค่ะ (อ่าน 1566) 29 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1323) 24 มี.ค. 58
ผลการสอบ O-NET ประจำปี 2557 Upload บนเว็บไซต์โรงเรียนแล้วค่ะ (อ่าน 1454) 21 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านโกตาบารูประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1546) 17 ก.พ. 57
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (อ่าน 1562) 02 ก.ย. 56
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 3965) 18 ธ.ค. 55
ขอเชิญประชุม ก่อนปิดภาคเรียน (อ่าน 1790) 04 ต.ค. 55