รายงานการประชุม
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (อ่าน 174) 22 ส.ค. 65
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (อ่าน 537) 18 พ.ค. 65
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (อ่าน 537) 18 พ.ค. 65
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (อ่าน 3511) 25 ก.ย. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (อ่าน 3527) 12 ส.ค. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (อ่าน 3508) 12 ส.ค. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 3573) 08 พ.ค. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 3576) 15 ก.พ. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (อ่าน 3561) 29 ม.ค. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (อ่าน 3584) 29 ม.ค. 64
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (อ่าน 6562) 24 พ.ย. 63
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (อ่าน 6569) 24 พ.ย. 63
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (อ่าน 6616) 13 ส.ค. 63
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (อ่าน 6603) 13 ส.ค. 63
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 6699) 30 ม.ค. 63
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 6732) 03 ม.ค. 63
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (อ่าน 6858) 03 ธ.ค. 62
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (อ่าน 6809) 04 ก.ย. 62
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (อ่าน 6817) 21 มิ.ย. 62
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (อ่าน 6810) 13 มิ.ย. 62
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (อ่าน 6767) 05 มี.ค. 62
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 6735) 13 ธ.ค. 61
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 6762) 06 พ.ย. 61
ายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (อ่าน 6739) 11 ก.ย. 61
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (อ่าน 6766) 13 ก.ค. 61
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 6794) 31 พ.ค. 61
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 6898) 10 เม.ย. 61
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ (อ่าน 6792) 13 ก.พ. 61
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ (อ่าน 7092) 29 พ.ย. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๐ (อ่าน 7364) 19 ต.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ (อ่าน 7053) 06 ก.ย. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐ (อ่าน 7250) 23 ส.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (อ่าน 7091) 30 พ.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่าน 7103) 08 เม.ย. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 7188) 08 เม.ย. 60
รายงานการประชุม/บุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 7094) 19 ม.ค. 60
สรุปโรงเรียนที่เป็นตัวแทนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา (อ่าน 7042) 15 พ.ย. 59
รายงานผู้ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป (อ่าน 7062) 15 พ.ย. 59
จำนวนข้อสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 7091) 15 พ.ย. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 7115) 15 พ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 7083) 15 พ.ย. 59
รายงานการประชุม/บุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 7096) 15 พ.ย. 59
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 7187) 10 ต.ค. 59
รายงานการประชุม/บุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 7219) 10 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันแข่งขันกิจกรรม “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ระดับศูนย์เครือข่ายโกตาบารู (อ่าน 7307) 03 ต.ค. 59
รายงานการประชุม/บุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ (อ่าน 7147) 03 ต.ค. 59
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕ - ๒๕๕๙ (อ่าน 7189) 08 ส.ค. 59
รายงานการประชุมชี้แจง/นิเทศ/ติดตาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 7250) 27 พ.ค. 59
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔ - ๒๕๕๙ (อ่าน 7133) 10 พ.ค. 59
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๒๕๕๙ (อ่าน 7229) 29 มี.ค. 59